ตู้แช่เย็น


 • ตู้แช่เย็น ตู้แช่ ตู้แช่ 2 ประตู ตู้เย็น
  ปริมาตรความจุ(L/Cu.,ft) : 201/7.1ขนาดเครื่อง(กxยxส)(ซม.) : 60x58.8x131.1อุณหภูมิ : 2-13 องศาแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ : 220V/50Hz.คอมเพรสเซอร์(วัตต์) : 150 วัตต์ควบคุม...
  ราคา13,990บาท

 • ตู้แช่เย็น ตู้แช่ ตู้แช่ 2 ประตู ตู้เย็น
  ปริมาตรความจุ(L/Cu.,ft) : 249/8.8ขนาดเครื่อง(กxยxส)(ซม.) : 60x58.8x149.5อุณหภูมิ : 2-13 องศาแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ : 220V/50Hz.คอมเพรสเซอร์(วัตต์) : 200 วัตต์ควบคุมความ...
  ราคา15,590บาท

 • ตู้แช่เย็น ตู้แช่ ตู้แช่ 2 ประตู ตู้เย็น
  ปริมาตรความจุ(L/Cu.,ft) : 330/11.6ขนาดเครื่อง(กxยxส)(ซม.) : 60x63.8x175.5อุณหภูมิ : 2-13 องศาแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ : 220V/50Hz.คอมเพรสเซอร์(วัตต์) : 200 วัตต์ควบคุมควา...
  ราคา18,490บาท

 • ตู้แช่เย็น ตู้แช่ ตู้แช่ 2 ประตู ตู้เย็น
  ปริมาตรความจุ(L/Cu.,ft) : 248/8.8ขนาดเครื่อง(กxยxส)(ซม.) : 60x59x157อุณหภูมิ : 0-10 องศาแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ : 220-240V/50Hz.คอมเพรสเซอร์(วัตต์) : 210 วัตต์ควบคุมค...
  ราคา16,500บาท

 • ตู้แช่เย็น ตู้แช่ ตู้แช่ 2 ประตู ตู้เย็น
  ปริมาตรความจุ(L/Cu.,ft) : 330/11.7ขนาดเครื่อง(กxยxส)(ซม.) : 60x64.2x179.5อุณหภูมิ : 0-10 องศาแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ : 220-240V/50Hz.คอมเพรสเซอร์(วัตต์) : 201 วัตต์ควบคุ...
  ราคา18,600บาท

 • ตู้แช่เย็น ตู้แช่ ตู้แช่ 2 ประตู ตู้เย็น
  ปริมาตรความจุ(L/Cu.,ft) : 460/15.9ขนาดเครื่อง(กxยxส)(ซม.) : 67x64.2x199.8อุณหภูมิ : 0-10 องศาแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ : 220-240V/50Hz.คอมเพรสเซอร์(วัตต์) : 201 วัตต์ควบ...
  ราคา20,900บาท

 • ตู้แช่เย็น ตู้แช่ ตู้แช่ 2 ประตู ตู้เย็น
  ปริมาตรความจุ(L/Cu.,ft) : 694/24.5ขนาดเครื่อง(กxยxส)(ซม.) : 111x63.7x200อุณหภูมิ : 1-5 องศาแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ : 220V/50Hz.คอมเพรสเซอร์(วัตต์) : 280 วัตต์ควบคุมความ...
  ราคา25,600บาท

 • ตู้แช่เย็น ตู้แช่ ตู้แช่ 2 ประตู ตู้เย็น
  ปริมาตรความจุ(L/Cu.,ft) : 1030/36.5ขนาดเครื่อง(กxยxส)(ซม.) : 118.5x72.4x210อุณหภูมิ : 1-5 องศาแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ : 220V/50Hz.คอมเพรสเซอร์(วัตต์) : 280 วัตต์ควบคุ...
  ราคา28,490บาท

 • ตู้แช่เย็น ตู้แช่ ตู้แช่ 2 ประตู ตู้เย็น
  ปริมาตรความจุ(L/Cu.,ft) : 1545/54.6ขนาดเครื่อง(กxยxส)(ซม.) : 176.5x72.4x210อุณหภูมิ : 1-5 องศาแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ : 220V/50Hz.คอมเพรสเซอร์(วัตต์) : 495 วัตต์ควบคุ...
  ราคา38,490บาท
Visitors: 20,785